Garis Panduan Permohonan, Syarat Kelayakan, Prosuder Permohonan Mengikuti Program Gap Year

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]

Program Gap Year telah diumumkan semasa Majlis Amanat Menteri Pendidikan Tinggi 2017 bagi memenuhi Lonjakan 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025 (Pendidikan Tinggi) PPPM(PT) iaitu melahirkan graduan holistik, seimbang dan bercirikan keusahawanan. Program Gap Year akan dilaksanakan dalam jangka masa setahun untuk pelajar membuat refleksi dan penerokaan diri menerusi program kesukarelawanan, keusahawanan, bersukan dan sebagainya. Terdapat tiga bentuk program Gap Year yang ditawarkan iaitu :

Gap Year – Kesukarelawanan Khidmat Negara

Program ini akan menempatkan pelajar yang berminat ke agensi-agensi badan beruniform seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM), Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM). Terdapat dua Universiti Awam (UA) yang akan menjadi peneraju kepada program Gap Year – Kesukarelawanan Khidmat Negara iaitu Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Pelajar akan berkhidmat sebagai sukarelawan di tiga agensi tersebut selama 1 tahun.

Gap Year – Kesukarelawanan

Program Gap Year – Kesukarelawanan merupakan program kerjasama antara universiti peneraju bersama agensi yang terlibat untuk pelajar melaksanakan aktiviti kesukarelawanan. Program ini akan dilaksanakan selama tiga (3) bulan sehingga satu (1) tahun. Universiti bersama agensi yang menawarkan program Gap Year – Kesukarelawanan dalam kategori ini adalah seperti berikut :

 • Universiti Utara Malaysia (UUM) – Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) – Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) – Islamic Relief Malaysia (IRM)
 • Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) – Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT) – Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS) – Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK)
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) – Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM) dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak(JPNP)

Gap Year – Umum Program

Gap Year – Umum terbuka buat pelajar yang ingin menangguhkan pengajian bagi melibatkan diri di dalam aktiviti sukan, keusahawanan, meningkatkan kemahiran, melancong dan sebagainya. Aktiviti yang dirancang oleh pelajar perlu mendapat kelulusan dan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh universiti masing-masing. Tempoh minimum program adalah selama satu semester dan tempoh maksimum adalah selama satu tahun kalendar akademik. Program ini tidak mempunyai struktur spesifik seperti program Gap Year – Kesukarelawanan Khidmat Negara atau Gap Year – Kesukarelawanan. Pelajar bebas memilih program yang bermanfaat dan menambah nilai kemahiran mereka.

SYARAT DAN PROSEDUR PERMOHONAN

 • Syarat-syarat Kelayakan Pelajar yang layak menyertai program Gap Year mestilah memenuhi kriteria seperti berikut :
 • Warganegara Malaysia
 • Berdaftar dengan UA
 • Memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh agensi berkenaan
 • Pelajar tahun kedua dan ke atas yang belajar secara sepenuh masa di peringkat Diploma atau Ijazah Sarjana Muda
 • Tempoh program Gap Year yang ingin disertai tidak melebihi satu tahun pengajian akademik
 • Pelajar hanya dibenarkan untuk menyertai SATU kali sahaja program Gap Year sepanjang pengajian
 • Mengemukakan surat sokongan daripada pihak penaja pengajian seperti MARA, JPA dan sebagainya

PROSUDER PERMOHONAN

 • Pelajar yang berminat menyertai program Gap Year hendaklah melalui prosedur berikut :
 • Menghantar borang permohonan rasmi Gap Year ke universiti (KLIK DISINI UNTUK MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN).
 • Menyediakan kertas kerja sekiranya memilih untuk menyertai program Gap Year – Umum berdasarkan format yang telah disediakan (KLIK DISINI UNTUK LIHAT FORMAT)
 • Mengemukakan permohonan lengkap sebelum tarikh tutup permohonan
 • Permohonan yang lengkap sahaja akan diproses
 • Memohon kepada pihak agensi, universiti peneraju dan universiti pemohon secara bertulis (KLIK DISINI UNTUK LIHAT CONTOH SURAT PENARIKAN DIRI) sekiranya pelajar ingin
 • memendekkan tempoh atau menarik diri daripada pelaksanaan program Gap Year
 • Untuk baca selengkapnya garis panduan program Gap Year, klik disini

TANGGUNGJAWAB PELAJAR

 • Pelajar-Pelajar yang menyertai program Gap Year mestilah :
 • Melaksanakan pemeriksaan kesihatan bagi tujuan permohonan Gap Year – Kesukarelawanan dan Gap Year – Kesukarelawanan Khidmat Negara
 • Mematuhi undang-undang yang sedang berkuatkuasa
 • Menjaga nama baik kementerian, universiti dan agensi
 • Mematuhi etika dan peraturan agensi sepanjang melaksanakan program Gap Year
 • Menyediakan laporan mengikut keperluan yang ditetapkan oleh universiti peneraju dan agensi masing-masing

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][/vc_column][/vc_row]

Register.
Enjoy 10% Discount.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More Articles.

GET Notified.

Join Our
Notification
squad