Perbezaan Antara Research Methodology dan Research Design

Apakah perbezaan antara research methodology dan research design?

Research methodology dan research design adalah istilah yang perlu anda ketahui sebelum memulakan projek penyelidikan. Kedua-dua unsur ini penting bagi kejayaan projek penyelidikan. Walau bagaimanapun, banyak penyelidik baru menganggap research design dan research design adalah sama.

Research methodology berkenaan dengan pelbagai proses penyelidikan, prosedur, dan alat – teknik pengumpulan maklumat, pelbagai cara menganalisisnya. Masalah penyelidikan boleh dikategorikan kepada dua bahagian asas: penyelidikan kualitatif dan penyelidikan kuantitatif. Penyelidik boleh menggunakan satu atau kedua kaedah ini (kaedah campuran) dalam kajian penyelidikan mereka. Jenis kaedah penyelidikan yang anda pilih bergantung pada pertanyaan penyelidikan atau masalah dan reka bentuk penyelidikan.

Research design adalah struktur keseluruhan projek penyelidikan. Apakah Research design?.  Research design adalah rancangan keseluruhan atau struktur projek penyelidikan. Ia menunjukkan jenis kajian yang dirancang dan jenis hasil yang diharapkan daripada projek ini. Ia khusus memberi tumpuan kepada hasil akhir penyelidikan. Ia hampir mustahil untuk meneruskan projek penyelidikan tanpa reka bentuk penyelidikan yang sesuai. Fungsi utama reka bentuk penyelidikan adalah untuk memastikan maklumat yang dikumpulkan sepanjang penyelidikan menjawab soalan awal dengan jelas.

Dalam erti kata lain, hasil akhir dan kesimpulan penyelidikan mesti sesuai dengan masalah penyelidikan yang dipilih pada permulaan penyelidikan.  Sebagai contoh, jika anda sedang membina sebuah rumah, anda perlu mempunyai idea yang baik mengenai jenis rumah yang akan anda bangunkan; anda tidak boleh berbuat apa-apa tanpa mengetahui tentang rumah tersebut. Research design adalah sama anda tidak boleh meneruskan kajian penyelidikan tanpa mempunyai reka bentuk penyelidikan yang sesuai. Kaedah penyelidikan adalah prosedur yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data

Oleh itu, perbezaan utama antara research methodology dan research design ialah reka bentuk penyelidikan adalah struktur keseluruhan kajian penyelidikan manakala research methods adalah pelbagai proses, prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Sumber – pascasiswazah

Register.
Enjoy 10% Discount.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More Articles.

GET Notified.

Join Our
Notification
squad