Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

20 Universiti Awam Yang Menawarkan Program Doktor Falsafah di Malaysia

Doktor Falsafah, disingkatkan PhD adalah ijazah yang tertinggi yang diberikan kepada seseorang siswazah lanjutan yang menamatkan pengajiannya dan disertasinya diluluskan oleh majlis yang terdiri daripada para profesor. Gelaran doktor ini diberikan kepada orang yang telah mendapat ijazah tertinggi dalam sesuatu pengajian.

Ia juga merupakan kelulusan tertinggi dalam dunia kesarjanaan yang dicapai selepas peringkat ijazah sarjana di pusat pengajian tinggi. 20 pusat pengajian tinggi awam yang menawarkan doktor falsafah adalah seperti yang berikut:

1. Universiti Malaya

Program Doktor Falsafah Universiti Malaya

2. Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Program Doktor Falsafah Universiti Teknologi Mara (Research)

Program Doktor Falsafah Universiti Teknologi Mara (Coursework)

3. Universiti Sains Malaysia

Program Doktor Falsafah Universiti Sains Malaysia

4. Universiti Kebangsaan Malaysia

Program Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia

5. Universiti Putra Malaysia

Program Doktor Falsafah Universiti Putra Malaysia

6. Universiti Teknologi Malaysia

Program Doktor Falsafah Universiti Teknologi Malaysia

7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

 

Program Doktor Falsafah International Islamic University Malaysia

8. Universiti Malaysia Sabah

Program Doktor Falsafah Universiti Malaysia Sabah

9. Universiti Malaysia Sarawak

Program Doktor Falsafah Universiti Malaysia Sarawak

10. Universiti Utara Malaysia

Program Doktor Falsafah Universiti Utara Malaysia

11. Universiti Pendidikan Sultan Idris

Program Doktor Falsafah Universiti Pendidikan Sultan Idris

12. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Program Doktor Falsafah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

13. Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Program Doktor Falsafah Universiti Teknikal Malaysia Melaka

14. Universiti Malaysia Perlis

Program Doktor Falsafah Universiti Malaysia Perlis

15. Universiti Malaysia Terengganu

Program Doktor Falsafah Universiti Malaysia Terengganu

16. Universiti Malaysia Pahang

Program Doktor Falsafah Universiti Malaysia Pahang

17. Universiti Sains Islam Malaysia

Program Doktor Falsafah Universiti Sains Islam Malaysia

18. Universiti Sultan Zainal Abidin

Program Doktor Falsafah Universiti Sultan Zainal Abidin

19. Universiti Malaysia Kelatan

Program Doktor Falsafah Universiti Malaysia Kelantan

20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

Program Doktor Falsafah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

Register.
Enjoy 10% Discount.

1 thought on “20 Universiti Awam Yang Menawarkan Program Doktor Falsafah di Malaysia”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JOIN US.
GET 10% Discount

LATEST POST

More Articles.

GET Notified.

Join Our
Notification
squad